Ahad, 20 Disember 2009

SANGGAHAN DAN NASIHAT IMAN KE ATAS DAKWAAN DR. FAUZI DERAMAN

Dr. Fauzi bin Deraman berkata dalam al-Kulliyyah TV3: Satu Aqidah, bertempat di DBP Kuala Lumpur:
“…Jadi sebab itulah rasa saya, tradisi keterbukaan dan tradisi ilmu kita saya rasa perlu disebarkan. Dan berkaitan juga dengan apa yang saya cadangkan tadi..apa namanya.. tradisi atau manhaj mengajar aqidah dan juga perlu diubah. Tidak dengan talqin sahaja, belajar macam-macam; wujud ertinya ada, lawan tiada, mustahil ada, akhirnya tak de”. Intaha.

Pesanan: Sila cari dan lihat sendiri rakaman video al-Kulliyah di atas melalui youtube.
Sanggahan dan Nasihat:

1. Apakah manhaj sebagai gantian kepada manhaj al-Imam al-Ash^ari dan al-Imam al-Maturidi yang sudah diterima seluruh dunia Islam sejak berzaman? Amaran saya, jika manhaj yang dimaksudkan itu manhaj al-Wahhabiyyah yang sememangnya mengandungi aqidah tajsim dan tashbih, maka itu merosakkan aqidah umat Islam. Nasihat saya, jika manhaj yang dimaksudkan itu manhaj yang didokong oleh para ulama muktabar pada zaman salaf seperti al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam al-Shafi^i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan selain mereka, maka itu amat dialu-alukan lantaran mereka membawa manhaj yang berbeza dengan puak al-Wahhabiyyah al-Mujassimah al-Mushabbihah. Manhaj ulama salaf itu sama dengan manhaj al-Imam al-Ash^ari dan al-Imam al-Maturidi dari sudut aqidah tanzih iaitu aqidah yang menquduskan Allah dari penyerupaan dan persamaan dengan makhluk, meskipun mereka berbeza sedikit dari sudut ta’wil nusus mutashabihat.

2. Kata-kata Dr. Fauzi di atas mengandungi maksud untuk mempelekeh manhaj pengajian aqidah tauhid di sisi al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah. Namun, dalam masa yang sama dia melampaui batas sehingga melakukan pembohongan dan pendustaan ke atas manhaj pengajian tauhid tersebut. Tiada suatu ungkapan pun dalam kitab-kitab dan pengajian tauhid di pondok-pondok pengajian ilmu Islam seperti yang didakwa Dr. Fauzi itu iaitu; “…mustahil ada, akhirnya tak de”. Omongan Dr. Fauzi ini suatu pendustaan yang nyata!! Adakah Dr. Fauzi mahu menafikan kesahihan iman umat Islam dan mengkafirkan mereka sejak seribu tahun yang lalu (iaitu sejak tersebarnya manhaj al-Imam al-Ash^ari dan al-Imam al-Maturidi dalam pengajian tauhid) sehingga kini?! Nasihat saya kepada Dr. Fauzi, lain kali sebelum bercakap fikir dulu, pilih perkataan yang baik dan selepas itu ungkapkanlah dengan cara yang terbaik. Ini lebih sesuai dengan kedudukan anda sebagai "Dr." dalam pengajian Islam.
3. Aqidah yang dibawa oleh al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah adalah aqidah tauhid dan bukannya aqidah syirik dan aqidah ta^til (aqidah yang menafikan kewujudan Allah)! Aqidah tauhid yang disebarkan oleh al-Asha^irah al-Maturidiyyah ialah mengithbatkan kewujudan Allah dan segala kesempurnaan yang layak dengan-Nya serta menquduskan-Nya dari segala kekurangan dan kelemahan. Nasihat saya kepada Dr. Fauzi dan yang menyokongnya, lihatlah kitab-kitab al-Asha^irah al-Maturidiyyah serta hadirilah majlis pengajian mereka terutama di pondok-pondok pengajian Islam. Seterusnya, bertaubatlah di atas pembohongan anda ini. Ajakan taubat ini juga ditujukan kepada hadirin yang ketawa kerana memperlekeh ketika Dr. Fauzi mengungkap perkataan tersebut.
4. Jika Dr. Fauzi memaksudkan “..akhirnya tak de” dengan makna: "akhirnya manhaj pengajian tauhid al-Asha^irah al-Maturidiyyah ini akan hilang", maka pihak yang berusaha untuk mentiadakannya ialah peribadi seperti Dr. Fauzi, Dr. Mohd. Asri dan seumpama dengan mereka yang digelar sebagai al-Wahhabiyyah. Nasihat saya kepada al-Asha^irah, bangkitlah menyebarkan aqidah tauhid menurut manhaj al-Imam al-Ash^ari dengan bersungguh-sungguh demi menjaga aqidah umat Islam sebelum puak al-Wahhabiyyah menghilangkannya dari bumi Malaysia. Ingat dan awas! Mereka telahpun berjaya menghilangkannya dalam sukatan pelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam KBSM.

5. Pesanan saya, jauhi peribadi yang cuba mempertikaikan manhaj al-Imam al-Ash^ari dan al-Imam al-Maturidi dalam pengajian aqidah tauhid. Ini kerana biasanya mereka adalah daripada kalangan puak yang membawa aqidah tajsim dan tashbih yang merosakkan dan membatalkan iman.
WaLlahu a^lam…

SUATU PESANAN BUAT DIRI SENDIRI DAN PEMBACA:

BERTAQWALAH KEPADA ALLAH DI MANA JUA ANDA BERADA DAN DALAM APA JUA KEADAAN ANDA. IKHLASLAH KETIKA MELAKSANAKAN AMAL SOLEH DAN MENINGGALKAN DOSA. JANGAN LUPA BERKATA: "SAYA TIDAK TAHU" SEKIRANYA ANDA TIDAK TAHU...