Isnin, 23 April 2012

ALLAH ADA TANPA TEMPAT: AQIDAH AL-SAYYID ISHAQ IBN ^AQIL ^AZUZ AL-HASANI


Al-Shaykh al-Sayyid Ishaq ibn ^Aqil ^Azuz al-Hasani al-Makki (w. 1415 H) berkata dalam kitabnya al-Qawlul-Wajih fi TanzihiLlah ^anit-Tashbih:
فتعالى الله عن الجسمية ولوازمها – كالتركيب والأجزاء والصورة والمكان والجهة والقرب والبعد والحركة والسكون – الذي قال: (( سبحان ربك رب العزة عما يصفون)) [180, سورة الصافات] والذي قال: ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) [11, سورة الشورى] ومن جوّز الحركة والنقلة أو الجسمية ولوازمها فقد رغب عن ملة إبراهيم
Maksudnya: “Maka Allah maha suci dari kejisiman dan perkara-perkara lazim bagi jisim – seperti susunan, bahagian, gambaran, tempat, arah, ukuran dekat, ukuran jauh, gerak dan diam –. Allah-lah yang berfirman; mafhumnya: ((Maha suci Tuhan-mu Tuhan yang memiliki keagungan dari perkara yang mereka sifatkan)) [ayat 180, surah al-Saffat], dan Dia-lah yang berfirman; mafhumnya: ((Tiada suatupun yang sama seperti-Nya dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Yang Maha Melihat)) [ayat 11, surah al-Shura]. Barangsiapa yang mengharuskan sifat gerak, sifat pindah atau sifat kejisiman dan perkara-perkara lazim bagi jisim maka sesungguhnya dia telah berpaling dari agama Nabi Ibrahim (berpaling dari agama Islam)”. Intaha.

SUATU PESANAN BUAT DIRI SENDIRI DAN PEMBACA:

BERTAQWALAH KEPADA ALLAH DI MANA JUA ANDA BERADA DAN DALAM APA JUA KEADAAN ANDA. IKHLASLAH KETIKA MELAKSANAKAN AMAL SOLEH DAN MENINGGALKAN DOSA. JANGAN LUPA BERKATA: "SAYA TIDAK TAHU" SEKIRANYA ANDA TIDAK TAHU...