Jumaat, 18 Disember 2009

ALLAH ADA TANPA BERTEMPAT: AQIDAH JAKIMBahagian Hal Ehwal Agama Islam (BAHEIS) [sekarang dikenali sebagai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)], Jabatan Perdana Menteri sejak tahun 1393 H/ 1973 R telah menerbitkan sebuah kitab yang berjudul Mestika Hadis Rasulullah SallaLlahu ^Alayhi Wa Sallam yang ditulis dan disusun secara kerjasama oleh Sohibul-Fadilah Dato’ Hj. Muhammad Nor bin Hj. Ibrahim, Tn. Hj. Ismail bin Hj. Yusuf dan al-Sheikh Abdullah bin Muhammad Basmeih. Di jilid 1 kitab tersebut ada dinyatakan aqidah tanzih yang menquduskan Allah dari jisim, arah, tempat dan masa. Berikut adalah petikannya[1]:
“Dengan sabitnya keesaan yang sebenarnya bagi Allah taala, maka nyatalah bahawa wujud zat-Nya bersih suci daripada tersusun yang membawa kepada berjisim atau berpihak”. Intaha [Ditransliterasikan dari tulisan jawi].

Kemudian ketika menjelaskan makna ayat 11 surah al-Shura ada dinyatakan[2]:
“(4) Menyalahi segala rupa bentuk, segala corak warna dan segala cara dan gaya yang didapati oleh pancaindera atau yang difikirkan oleh akal, juga berkeadaan tidak diliputi oleh masa atau tempat ta^alaLlahu ^amma yasifun. Intaha [Ditransliterasikan dari tulisan jawi].

Aqidah yang dibawa oleh JAKIM di atas adalah aqidah yang diijmakkan oleh Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah (Sila lihat http://al-masabihul-munawwirah.blogspot.com/ untuk maklumat lanjutan berkenaan Allah ada tanpa bertempat). Oleh itu, pihak berkuasa dalam hal ehwal agama Islam di Malaysia hendaklah berlaku tegas ke atas sesiapa sahaja yang membawa aqidah kufur tajsim dan tashbih seperti puak al-Wahhabiyyah yang berkata bahawa Allah mempunyai anggota tangan, kaki, mata dan muka dan bahawa kewujudan Allah hanya boleh disabitkan apabila Allah taala bertempat di suatu tempat.
Bertindaklah dengan segera demi menjaga dan menyelamatkan aqidah umat Islam di Malaysia!!!

Allahu akbar!!!
WaLlahu a^lam…


_____________________________

[1] Muhammad Nor bin Hj. Ibrahim (Dato’ Hj.), Ismail bin HJ. Yusuf (Hj.)dan Abdullah bin Muhammad Basmieh, Mestika Hadis RasuluLlah sallaLlahu ^alayhi wa sallam, Bahagian Hal Ehwal Agama Islam, Jabatan Perdana Menteri, 1421 H – 2000 R, cet. 8, hlm. 181.
[2] Ibid, hlm. 183.

SUATU PESANAN BUAT DIRI SENDIRI DAN PEMBACA:

BERTAQWALAH KEPADA ALLAH DI MANA JUA ANDA BERADA DAN DALAM APA JUA KEADAAN ANDA. IKHLASLAH KETIKA MELAKSANAKAN AMAL SOLEH DAN MENINGGALKAN DOSA. JANGAN LUPA BERKATA: "SAYA TIDAK TAHU" SEKIRANYA ANDA TIDAK TAHU...