Rabu, 23 Mei 2012

ALLAH ADA TANPA TEMPAT: AQIDAH DATO’ AL-SHAYKH HAJI ZAKARIYYA IBN HAJI AHMAD WAN BESARDato’ al-Shaykh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar rahima-huLlah ta^ala (w. 1432 H) - Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman -  berkata di kitabnya Sullamut-Tawhid (Tangga Ilmu Tauhid)[1]:
“Adapun menyalahi Allah ta^ala bagi segala yang baharu pada zat iaitu zat Allah bukanlah ia berjirim ([bukan] berjisim) dan bukanlah ia ber^arad dan zat-Nya tidak berdarah, [tidak] berdaging, [tidak] bertulang dan bukanlah daripada jenis nur (cahaya) dan bukanlah daripada jenis zulmah (kelam) dan bukan tumbuh-tumbuhan, tidak berpihak, tidak bertempat dan tidak [D]ia di dalam masa”. Intaha.
[1] Sullamut-Tawhid, Pustaka Darus-Salam, Alor Setar, Kedah, 1424 H/ 2003, hlm. 31.

SUATU PESANAN BUAT DIRI SENDIRI DAN PEMBACA:

BERTAQWALAH KEPADA ALLAH DI MANA JUA ANDA BERADA DAN DALAM APA JUA KEADAAN ANDA. IKHLASLAH KETIKA MELAKSANAKAN AMAL SOLEH DAN MENINGGALKAN DOSA. JANGAN LUPA BERKATA: "SAYA TIDAK TAHU" SEKIRANYA ANDA TIDAK TAHU...